മകൾ

മകളേ;

മൂന്നക്ഷരം ഏതു മഷിയിലെഴുതേണ്ടൂ..?

കാടിന്റെ കടുംപച്ച
മുലപ്പാലിൻ തൂവെള്ള
നിന്നെ നീയാക്കിയ രക്തച്ചുവപ്പ്‌..
നിനക്കേറേ പ്രിയതരം വയലറ്റ്‌,
ശൂന്യതയുടെ കടുംകറുപ്പ്‌?

അല്ല, അല്ലേ അല്ല..
എന്നെപ്പോ
ലൊഴുകിയൊഴികി-
നേർത്തയിപ്പുഴയുടെ നിറത്തിൽ..
ഇല്ലാമഴിയിലെഴുതണം
മകളേയെന്ന മൂന്നകഷരം..

അല്ലെങ്കിലെന്തിനെഴുതണം ??

എഴുത്തിനും വാക്കിനും നോക്കിനും
മീതെയെൻ മകൾ

1 comment:

Artist Mopasang Valath said...

എഴുത്തിനും വാക്കിനും നോക്കിനും
മീതെയെൻ മകൾ... valsalya thiramalakal ee makale thazhuki thalodukayaanu. orikkalum odungatha thira. aa thirayude laavanyam nukaran bhagyam labhicha aa makal ethra sukrutham cheythaval!

oro makaludeyem manassil snehaneerurava pottiyolippikkunna theekshnamaya kavitha.